Privacybeleid

Privacybeleid van 7CHOCO

7CHOCO, een handelsnaam van 7CHOCO B.V., hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlike persoon. Wij beschermen uw gegevens en hebben deze nodig om onze dienstverlening te waarborgen.

Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld voor dienstverlening, zoals contact via de website.

Verstrekking aan derden

Wij gebruiken derden voor diverse diensten. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met partien waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Bewaartermijn

TCHOCO Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging

Passende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen, zoals encryptie en geheimhouding.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft diverse rechten zoals inzage, rectificatie, en het overdragen van uw gegevens.

Klachten

Bij klachten kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beoordelingen via Judge.me

Wij verzamelen reviews via het platform van Judge.me. Voor het achterlaten van een review, worden uw naam en e-mailadres verzameld en met ons gedeeld. Judge.me neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en kan derden inschakelen onder dezelfde waarborgen.

Wij garanderen dat reviews onpartijdig beheerd worden door Judge.me, en er worden geen beloningen gegeven voor het schrijven van reviews.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

7 CHOCO B.V.

Graftermeerstraat 39A

2131AA Hoofddorp

service@7choco.nl